Författararkiv: admin6521

Svensk stark konservativ politik

Kristen svensk politik.

Jag vill göra bra kristen svensk politik med föreningen Kristen Enhet, som jag hoppas kan bli ett parti med er hjälp, för att försvara svenska kristna i Sverige och avslöja hotet från Islam samt av-islamisera Sverige mer än dagens politiker som gör för lite även inom islam-kritiska Sverigedemokraterna.

Datum: 2023-07-29

Edit: Armeniska folkmordet var 1915-04-24, råkade säga fel i videon!

Författare: Michael Nowik (polsk adelsman)

Vishet, hälsa och ungt utseende

Min politik är för vishet, hälsa och ett ungt utseende hos befolkningen. Jag vet hur Katolska kyrkan t.ex. hatar detta och motarbetar detta ofta. Därför ska man vara fri att vara vis, ha god hälsa och ett ungt utseende i Sverige! Katolska kyrkan har gjort en kroppslig skada genom sitt masturbationsförbud och detta är ett bevis på att Katolska kyrkan är ej vis och ej bidrar till hälsan!

Författare: Michael Nowik (polsk adelsman)

Kampen för Sverige

Hej, Så kampen för Sverige är otroligt viktig för mig och därför
så vill jag påminna om nationella produktioner istället för de
som förlitar sig extremt mycket på utländsk import. Det finns
massor av import till Sverige. Att bygga Sverige starkt måste
väl gå till genom att premiera Sverige framför alla andra
länder och på så vis göra landet rikare och hälsosammare. Vi
lever i en tid då internationella företag som ej är svenska går
in i Sverige med vinstsyfte. Att bry sig om Sverige när det är
ens hem är viktigt. Kungliga Tekniska högskolan är en viktig
del av Sverige och möjligheterna till utveckling i Sverige.
Den kristna tron är också viktig och ska stärkas då den blir
angripen starkt nuförtiden fast utan att leda till själv-
skadebeteenden.

Michael Nowik
2023-05-18

Psykiatrin attackerar vissa svenskar

Hej
Psykiatrin attackerar vissa svenskar med sin psykiatriska politik mot dem. Den innefattar psykiatrisk medicin eller psykiatriska el-chocker samt så finns det tvångsvård med inlåsning i fastigheter. Att bara diagnosticera medborgare med vad som verkar vara oupplösliga diagnoser är mycket ondskefullt och är lite som ett inbyggt svart hål i Sverige och svensk politik. Jag själv är ett offer för psykiatrisk politik och detta är som ett handikapp i golf, jag har svårare att verka i Sverige. Förändra politiken när det kommer till psykologisk hjälp omgående!

Författare: Michael Filip Nowik

Sverige ska bli en industriell stormakt!

Nu måste Sverige bli en industriell stormakt för att vi ska kunna vara rikare, hälsosammare och stoltare som svenskar! Tyvärr så är det så att utländska företag tjänar miljoner på grund av att vi är dåligt organiserade i Sverige. Därtill så har vi problemet med invandring från typ hela jorden som måste begränsas och mycket måste ställas till rätta i landet. Även psykiatrin som är en parodi på hjälp till människor typ, nej värre, det är kvacksalveri som skadar människor systematiskt, den måste fixas så att det blir samtalsterapier istället för el-chocker och giftiga ämnen i sprut och tablettform!

Författare: Michael Filip Nowik