Vår politik

En politik för ett bättre Sverige

Vi har ordentliga kristna konservativa lösningar på stora samhällsproblem som brott mot mänskligheten, psykologiska besvär, islamiseringen, rasism, homosexualitetspropagandan (som ska bort), samt migrationen till Sverige från länder långt bort. Vi anser att tortyr mot svenska medborgare ska omgående identifieras av polis och motverkas genom svenska domstolar och fängelsesystem så att ingen torteras i flera års tid i Sverige utan att de kriminella undslipper straff. Tortyr har förekommit i Sverige. Ett svenskt NATO-medlemskap har jag försökt få till redan för flera år sedan efter att ha blivit uppfostrad av min polske far Wladyslaw Nowik, som dog i Sverige år 2011, den 11 augusti, i en anda av att se positivt på ett militärt samarbete med landet Amerikas Förenta Stater (USA). Därefter ska psykiatrin reformeras så att ingen psykiatrisk läkare kan tvinga en svensk medborgare till flera års lång medicin-behandling med psykofarmaka. Vi ska ordna så att psykiatrisk medicin ej får lagstöd att användas på det sätt som den använts hittills. Vi är emot dessa stora läkemedelsbolag som tjänar enorma summor pengar, betalat av bland annat svenska skattebetalare och det dom säljer är psykiatriska mediciner som endast har biverkningar och hjälper inte på det sättet som de påstås hjälpa. Detta är etiskt oförsvarbart att många svenska psykiatriker tvingas ljuga på sina arbetsplatser och pracka på sina patienter rent av skadlig psykiatrisk medicin. Reformerna inom svensk psykiatri skall leda till behandling utan skadlig psykiatrisk medicin och utan behandling med el-chocker. Man ska inte tvingas att omskäras p.g.a. religion utan sitt tillstånd. Vi stödjer undervisning om kristen kunglig historia så att man inspireras av den, som t.ex. om palatsbyn Szczodre i Polen. Homosexualitet ska bli förbjudet enligt svenska lagen och straffbart och samkönade äktenskap ska förbjudas samt även samkönade partnerskap ska förbjudas. Homosexualitet är helt fel och avskyvärt. Spridande av propaganda för homosexualitet ska också förbjudas.
Alltså en politik för ett bättre Sverige!

I vår familj dog våran polske och hjältemodiga patriotiska familjemedlem i slaget om Kostuchniowka som varade den 4 Juli 1916 till den 6 Juli 1916 mot Ryssland. Familjen fick en Virtuti militari medalj som tack för stödet.

Guld korset Virtuti Militari, 4 klassen år 1792, Warszawas kungadöme (ett exempel).


Författare: Michael Lewicki