Engagera dig

Engagera dig i svensk konservativ politik för ett bättre Sverige. Föreningen Kristen enhet är en kristen konservativ förening som också är anti-rasistisk. Vi ska stoppa islamiseringen av Sverige samt migrationen till Sverige från länder långt bort bland annat samt även rasism mot svenska medborgare. Industrialiseringen och en Sverige-först attityd för att vi ska bli mäktigare är också vad som partiet Kristen enhet vill göra till normal politik i Sverige!
En annan oerhört viktig fråga är att stoppa mass-medicineringen samt el-chockerna mot psykiatriska patienter och hjälpa dem på ett annat sätt inom psykiatrin istället för att hjälpa dem med endast skadliga metoder som har massor av biverkningar. Det är etiskt oförsvarbart att läkare tvingas ljuga inom svensk psykiatri att de stora läkemedelsbolagens psykiatriska mediciner är hjälpsamma när sanningen är att psykiatrisk medicin till dags dato är helt verkningslös och endast har massor av biverkningar. El-chockerna är skadliga och helt fel också.
Vi kämpar för ett bra Sverige och gör det du med!

Vi behöver underskrifter för att registrera föreningen som ett parti till nästa val, år 2026, i Sverige!
Se mer information här om svenska underskrifter för demokratisk politik här: Registrera partibeteckning | Valmyndigheten


Stöd oss konservativa i Sverige!

Författare: Michael Lewicki