Engagera dig

Engagera dig i svensk konservativ politik för ett bättre Sverige. Partiet Kristen enhet är ett kristet konservativt parti. Vi ska stoppa islamiseringen av Sverige samt migrationen till Sverige från länder långt bort bland annat.
En annan oerhört viktig fråga är att stoppa mass-medicineringen av psykiatriska patienter och hjälpa dem på ett annat sätt inom psykiatrin istället för att hjälpa dem med verkningslösa mediciner som har massor av biverkningar. Det är etiskt oförsvarbart att läkare tvingas ljuga inom svensk psykiatri att de stora läkemedelsbolagens psykiatriska mediciner är hjälpsamma när sanningen är att psykiatrisk medicin till dags dato är helt verkningslös och endast har massor av biverkningar.