Hagia_Sophia_Mars_2013

Stoppa islamiseringen av Sverige

Kristen svensk politik från Kristen Enhet (OBS! Armeniska folkmordet började 1915-04-24 inte 1924-04-24).

Att stoppa islamiseringen av Sverige är viktigt för att tryggheten i samhället inte ska minska ytterligare. Tryggheten har minskat mycket p.g.a. av att fler muslimer har fått svenskt medborgarskap och valt att bo i Sverige samt av t.ex. polsk-talande extremhöger riktad mot kristna i Sverige (fast allt kanske inte är som det verkar med dessa extremhöger attacker?).

Min anti-rasism är viktig. Islam däremot, som muslimer har som religion, är en religion med nedskriven etik där det står bokstavligen att religionen Islam ska spridas genom krig och terror (The religion of peace, 2022). I Koranen, muslimernas religiösa bok, så kan man läsa sådana verser, t.ex. i Koranen (2:224) och Koranen (3:151). I dagsläget finns det i Sverige över en halv miljon icke kristna medborgare varav majoriteten är muslimer och de verkar genom att destabilisera landet och gör det otryggt på grund av att de är muslimer (Wikipedia, 2022). Att stoppa islamiseringen av Sverige är viktigt för att stoppa otryggheten som bara växt med fler muslimer som kommit till Sverige med sin krigsreligion som bidragit historiskt till folkmord som det Armeniska folkmordet och terror. I Sverige så dödades flera svenskar i en terrorattack på Drottninggatan utfört av en muslim år 2017. Religionen Islam måste därför motarbetas i Sverige. Sverige har så mycket muslimer att det är viktigt att stoppa all invandring av muslimer och rasister till Sverige. Detta för att behålla tryggheten på en viss nivå och så att tryggheten inte ska minska mycket mer.

Warning! In the video above I said that Islam is ”probably” dangerous but actually it is a dangerous terrorist-religion! Joe Biden probably made me say/think wrong even! Like a crazy virus from Joe Biden! Islam is a terrorist religion and dangerous!

  • Verka för att minska ondskefull samt kaosartad rasism.
  • Att stoppa givandet av svenskt medborgarskap till muslimer.
  • Att verka för att minska och stoppa spridandet av religionen Islam i Sverige.

Referenslista:

Wikipedia. 2022. Islam i Sverige. https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam_i_Sverige (Hämtad 2022-08-06).

The religion of peace. 2022. Violence. https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/violence.aspx?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C2657980978 (Hämtad 2022-08-06).

Bilden är på Hagia Sofia som byggdes som en kyrka, från Wikipedia.

Författare: Michael Lewicki